Суб’єкти ринку цінних паперів

Класифікація суб’єктів фондового ринку залежно від місця на ринку
Залежно від місця, яке учасники займають на ринку цінних паперів, їх можна класифікувати як:
споживачів;
постачальників;
торговців;
суб’єктів, що обслуговують ринок;
органи, що регулюють діяльність учасників ринку (рис.1.3).
Інституціональні інвестори акумулюють вільні кошти, у тому числі випуском власних цінних паперів, і постачають їх на фондовий ринок (комерційні та інвестиційні банки, трасти, інвестиційні фонди, пенсійні фонди і страхові компанії).
Торговці цінними паперами — з’єднують покупців і продавців фондових цінностей.
Види діяльності суб’єктів фондового ринку
Суб’єкти, що обслуговують ринок, надають послуги щодо організаційно-технічного обслуговування операцій з цінними паперами (рис. 1.4).
Органи, що регулюють діяльність учасників, поділяються на державні й органи самоврядування, тобто недержавні (фондова біржа, різноманітні професійні організації суб’єктів ринку), і мають своїм завданням правове впорядкування ринку.
Основні цілі
суб’єктів ринку
цінних паперів
У табл.1.6 відображені основні цілі суб’єктів фондового ринку.

«Золоте» правило інвестування
Усі постачальники ринку, вміщуючи свої капітали в цінні папери, намагаються досягти власних різноманітних цілей, котрі, однак, можна об’єднати як цілі:
дохідності;
безпеки (зменшення ризику);
ліквідності.
Безумовно, кожен з інвесторів має свої вимоги до цих показників і відповідно вибирає власну поведінку. Загальні принципи поведінки інвесторів наведено в табл.1.7.
«Золоте» правило інвестування в цінні папери полягає у тому, що дохід завжди прямо пропорційний ризику, що на нього готовий наразитися інвестор заради отримання цього доходу


6958887708566029.html
6958920459724804.html
    PR.RU™