Серпня 1914 р. – у Львові був створений Союз визволення України (СВУ).

У жовтні 1914 р. СВУ видав програму «Наша платформа», згідно з якою головна мета Союзу полягала у створенні самостійної Української держави з конституційно-монархічною формою правління. Головну ставку він робив на Австро-Угорщину, німецьку армію, передбачаючи поразку Росії у війні.

1915 р. члени СВУ почали видавати українською мовою у столиці Болгарії газету «Робітничий прапор», розгорнули агітаційно-пропагандистську роботу в таборах військовополонених. На гроші, надані урядами Німеччини та Австро-Угорщини, СВУ здійснював велику пропагандистську діяльність.

На початку війни емігранти-москвофіли з Галичини організували в Києві «Карпато-русский освободительний комитет». Він закликав галичан вітати російську армію як визволительку, допомагав організовувати владні структури під час окупації Галичини.

Бесіда.

Охарактеризуйте ставлення політичних сил Західної України щодо Першої світової війни.

Проавстрійські та пронімецькі настрої СВУ не знайшли відгуку в Східній Україні. Редактор журналу «Украинская жизнь» у Москві С. Петлюра закликав українців чесно виконувати свій обов’язок перед російською державою. У питаннях зовнішньої політики С. Петлюра закликав орієнтуватися на Антанту.

Товариство українських поступовців (ТУП) зайняло очікувальну позицію, не ставши на платформу С. Петлюри чи СВУ. Але навіть лояльність українських діячів до російського самодержавства не пом’якшувала його упередженості до України. Це переконувало українців, що тільки в рамках національного руху можна розв’язати українське питання.

Робота зі схемою.

Прокоментуйте схему і висловіть свою точку зору щодо долі українців в умовах війни.

Позиція українських партій щодо подальшої долі українських земель
С. Петлюра (стаття «Війна і українці») В. Винниченко (твір «Відродження нації») ТУП (Товариство українських поступовців) Більшовики
Тільки після виконання свого обов’язку перед Росією всі народності зможуть розраховувати на надання їм «відповідних прав». Орієнтація на Антанту. Українці, які жили в Російській імперії, могли орієнтуватися або на російську милість, або на німецький багнет, або тільки на себе. Рекомендувало українській інтелігенції дотримуватися у війні нейтралітету. Вимагали припинення війни з зовнішніми ворогами і перетворення її на внутрішню.

6959239364893074.html
6959268056358218.html
    PR.RU™