Тема 6. Складні синтаксичні конструкції

Теоретичні питання

1. Пунктуація в складних синтаксичних конструкціях

ЛІТЕРАТУРА

1. Вихованець І-Р. Граматика української мови. Синтаксис.-К. 1993.

2. Волох О.Т. та ін. Сучасна українська мова.- К., 1989.

3. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української літературної мови. - К., 1995.

4. Сучасна українська літературна мова. /За ред. М.Я.Плющ.-К., 1994.

5. Сучасна українська літературна мова./За ред. О.Д.Пономарева.- К.,1994.

6. Слинько І.І.,Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання.-К.: Вища школа, 1994.

7. Український правопис.-К., 1993.- § 118, 119, 121.

8. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови.- К., 1993.-С. 311 -312.

Завдання для самоперевірки

Пояснити розділові знаки в реченнях.

Стемніти зовсім ще не стемніло, однак його дім крізь усі шиби вікон випромінював стільки світла, а вітальня була сповнена такого гомону, що він [Аристарх] несамохіть ос­товпів посереду двору, не зважуючись піднятися на ґанок ІЛогв.). 2. Скільки боїв позаду, скільки труднощів переборе­но, а Палієнкові здається, що досі все було простим і звичайним, і оце тільки й почалися складності... (Гур.). 3. - Бажаю вам великого щастя, доброго здоров'я і довгих та радісних років подружнього життя. - Проказувала так, наче зверталась до шлюбної пари, яка ось зараз пере­бувала тут, серед Бережан, і голос її ледь-ледь тремтів (Гуц.).4. Те, що свистіло вгорі шугнуло в ґрунт, сухо грянуло, і гаряча суха хвиля газів забила Чернишеві дихання, кинула геть, і він не зчувся сам, як опинився в траншеї, припертий до стінки... (Гонч.). 5. Вогнища то згасали, то знов спалахували, жахаючи собою темряву, і тоді здавалося, що на яр налетіли якісь фантастичні чорні птахи, які кружляють над ним, махаючи велетенськими крилами, і все намагаються викрасти ті вогні (Баш).


ТЕМА для самостійного опрацювання

КОНСТРУКЦІЇ З ЧУЖИМ МОВЛЕННЯМ

ПЛАН

1 Способи передачі чужого мовлення. Поняття про пряму мову. Слова автора, їх функції.

2. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою.

3. Непряма мова, її ознаки. Способи перетворення конструкцій з прямою мовою на непряму.

4. Невласне пряма мова, її властивості та функції.

5. Діалог та цитати. Розділові знаки при них.

ЛІТЕРАТУРА

1. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис.-К. 1993.

2. Волох О.Т. та ін. Сучасна українська мова.- К., 1989.3. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української літературної мови. - К., 1995.

4. Сучасна українська літературна мова. / За ред. М.Я.Плющ.-К., 1994.

5. Сучасна українська літературна мова / За ред. О.Д.Пономарсва.- К.,1994.

6. Слинько І.І.,Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання.-К.: Вища школа, 1994.

7. Український правопис.-К., 1993.- § 118, 119, 121.

8. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови.- К., 1993.-С. 311 -312

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ

1. Опрацювати теоретичний матеріал, скласти опорний конспект.

2. Складіть речення за такими схемами; поясніть розділові знаки.

Примітка: А, а – слова автора; П, п – пряма мова.

1) А: «П»; А: «П?»; А: «П!».

2) «П», - а; «П?» - а; «П!» - а.

3) «П, - а – п»; «П, - а: - П»; «П? - а. –П?» «П! – а. –П!»

4) «П, - а: -П»; «П? – а: - П!»

3. Доберіть з художньої літератури (прози, поезії) цитати і введіть їх у речення за допомогою словосполучень як пише.., …сказав, …сказав, що…, …закликав до…, …висловлює … та ін. Обґрунтуйте постановку розділових знаків.

4. Складіть два види діалогу і напишіть їх:

1) на гумористичну тему; 2) на виховну тему чи за фахом.

Пояснити розділові знаки.

5. Написати твір «Українська мова – національна мова українського народу», використовуючи цитати – висловлювання про значення рідної мови для народу.


Практичне заняття № 15


6961561461550296.html
6961597242724887.html
    PR.RU™